+


DejavnostDejavnostTreningi neregistriranih igralcev - osnovnošolcev

 

Igralci so razporejeni po starostnih skupinah in po kakovosti.

Namen programa je priprava za udeležbe na osnovnošolskih tekmovanj.