+


O KlubuO KlubuO klubu

Zgodovina igranja namiznega tenisa v Dobovi

Od 1952 do 1955 leta se je igral namizni tenis v dveh skupinah: mlajši (osnovnošolci in srednješolci) in starejši (študentje).
Mlajši so igrali v času počitnic zunaj pri Vadnalu, ki je imel prvo novo mizo v Dobovi.
Starejši so igrali zunaj pri osnovni šoli na prvi šolski namiznoteniški mizi.

Mlajši igralci: 

 • Jože Klemenčič
 • Slavko Marenčič
 • Jože Koblar
 • Alojz Urek
 • Ivo Veble
 • Ivan Urek
 • Brata Jelič      

 

Starejši igralci:

 • Ignac Regovič
 • Anton Molan
 • Jože in Slavko Gerjevič – Mežnar
 • Dužan Parazajda
 • Vlado Jurkas – Barek
 • Marjan Vučajnk
 • Franc  Savnik

Od leta 1958 naprej se je igranje namiznega tenisa preselilo pod oder Prosvetnega doma v Dobovi.

Od leta 1962 naprej se je igralo po vaseh v gasilskih domovih. Igralci so se udeleževali osnovnošolskih občinskih in republiških tekmovanj, kjer so dosegali vidnejše rezultate.

Resnejši pristop

Resnejši pristop se je začel v osnovni šoli Dobova leta 1997, ko je takratni ravnatelj Vučajnk Marjan dal pobudo, da bi hišnik Branko Vidmar vodil fakutaltivni krožek namiznega tenisa.
Šola je kupila dve mizi, dve mrežici in vadba se je lahko začela. Osnovna šola Dobova takrat še ni imela telovadnice, zato se je fakutaltivni krožek izvajal v prostorih jedilnice in na hodnikih. Kmalu za tem so se začeli kazati rezultati kvalitetnega dela.
Osnovnošolci so kot za stavo osvajali odličja na tekmovanjih osnovnošolskega ranga.

 

NTK Dobova

Namiznoteniški klub Dobova je bil ustanovljen 15.1.2001.
Ustanovitelji kluba so bili: Branko Franc Vidmar, Marjan Zupančič, Aleksander Budič, Branko Kopinč, Silvester Urek, Andrej Brili, Tanja Frigelj, Davor Vlaški, Gregor Vidmar, Marjan Volovec, Primož Gajšek, Biserka Čančer, Aleš Vučajnk

Idejni cilji ob ustanovitvi kluba so bili:

 • Predstavitev namiznega tenisa kot atraktivne športne panoge
 • Strokovno delo z osnovnošolci, rekreativci in registriranimi športniki
 • Izobraževanje članov kluba za trenerje
 • Sodelovanje z Namiznoteniško zvezo Slovenije
 • Sodelovanje z namiznoteniškimi klubi Posavja
 • Druženje klubov obmejnega področja Slovenije in Hrvaške

Po ustanovitvi kluba je stopilo v ospredje strokovno delo in s tem tudi uspehi tako na občinski, kakor tudi na državni ravni.
Uspehe so želi tako mladi osnovnošolci, kakor tudi starejši, registrirani in rekreativni igralci.

Danes, ko je minilo deset let od ustanovitve, beležimo v svojih vrstah osnovnošolske državne prvake Slovenije, zmagovalce lig,  zmagovalce turnirjev itd… Prepoznavni smo tako v Sloveniji, kakor tudi v sosednjih državah: Hrvaška, Madžarska, BiH, Republika Srbska, Češka ...